Fundacja Mediations Biennale zaprasza do udziału w pierwszym, międzynarodowym konkursie grafiki cyfrowej – CRYSTAL CANVAS Game Graphics. Jego finał będzie miał miejsce podczas targów Poznań Game Arena 2018. Celem konkursu jest promowanie sztuki tworzonej za pomocą technik cyfrowych. Ma to także zwrócić uwagę na to, że gry komputerowe stały się samodzielnym rodzajem sztuki współczesnej.

Można powiedzieć, że są one zjawiskiem nie tylko komercyjnym, ale także artystycznym czy filozoficznym. Malarstwo cyfrowe wykorzystywane w projektowaniu i promowaniu gier wideo, łącząc w sobie świat sztuki i informatyki, rozszerza dyskusję o obrazie jako nośniku wyrazu i treści.

Specyficznym fenomenem, który silnie rozwinął się dzięki grom komputerowym jest rysunek koncepcyjny. Ma on za zadanie pokazać obraz świata tworzonego dzieła. Ma ukazać zamysł autora oraz jego wizję.

Tematem konkursu jest „wolność”. Zadaniem uczestników jest wykonanie grafiki koncepcyjnej i promocyjnej. Prace można zgłaszać do 20 września 2018 roku. Nagroda główna to 5 tysięcy złotych.

Partnerami przedsięwzięcia są: Poznań Game Arena, Game Industry Conference oraz Fundacja Indie Games Polska. Nazwa konkursu CRYSTAL CANVAS nawiązuje do zmiany medium używanego przez artystów – z tradycyjnego płótna na krystaliczne.

Regulamin konkurs.