Regulamin przyjęcia do redakcji

Regulamin Przyjęcia do Redakcji Pcmod.pl

  1. Wstęp: Każdy kandydat musi zrozumieć i zaakceptować misję i wartości Pcmod.pl przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.
  2. Wymagania: Kandydaci muszą mieć co najmniej 15 lat, być w stanie dostarczyć co najmniej dwa przykłady swojego pisania i wykazać zainteresowanie tematyką strony.
  3. Proces rekrutacji: Proces rekrutacji może obejmować przesłanie próbek pisania, rozmowę kwalifikacyjną i okres próbny.
  4. Zobowiązania czasowe: Członkowie redakcji są zobowiązani do regularnego dostarczania treści i uczestniczenia w spotkaniach redakcyjnych.
  5. Etyka i standardy: Wszyscy członkowie redakcji muszą przestrzegać najwyższych standardów etycznych i dziennikarskich.
  6. Prawa autorskie: Wszystkie prace przesłane do Pcmod.pl muszą być oryginalne i wolne od praw autorskich. Po opublikowaniu na Pcmod.pl, Pcmod.pl posiada prawa do dalszego wykorzystania tych materiałów.
  7. Zastrzeżenia: Pcmod.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego kandydata bez podania przyczyny.