Firma AMD uwolniła kod źródłowy projektu Compressonator, znanego wcześniej jako AMD Compress. Jest to specjalistyczne narzędzie dla deweloperów do kompresowania tekstur i tworzenia poziomów mipmappingu. Jedną z wielu zalet jest wstępne usuwanie zakłóceń skalowanych tekstur, co ma istotne znaczenie w grafice czasu rzeczywistego. AMD uprościło kod tak, aby była możliwość jego używania poprzez pojedynczy interfejs API – CMP_ConvertTexture. Dzięki temu funkcja ta dynamicznie przydziela odpowiednie kodeki do kompresji lub konwersji bitów.

Razem z Compressonator deweloperzy otrzymują interfejs graficzny, narzędzie linii komend oraz Compress SDK. Cały kod został wrzucony na GitHub.