Khronos Group utworzyło inicjatywę OpenXR. Ma ona na celu ujednolicenie technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, dostępnej obecnie na rynku. Konsorcjum chce, aby raz napisana aplikacja, mogła być przenoszona na wiele urządzeń. W tym celu zamierza wprowadzić interfejs aplikacji i warstwy sprzętu, z którym mogą komunikować się programy i gogle VR/AR.

Na pierwszym obrazku widać, jak to wygląda obecnie:
OpenXR

A to plany Khronos Group:
OpenXR

Architektura OpenXR:
OpenXR

Firmy zaangażowane w rozwój:
OpenXR