Bluetooth 4.1 z masowym przesyłem danych oraz automatycznym nawiązywaniem połączeń

0

Bluetooth Special Interest Group (SIG) ogłosiła udostępnienie specyfikacji Bluetooth 4.1, technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi. Dodano lepszą współprace pomiędzy falami LTE i urządzeniami Bluetooth, aby wyeliminować zakłócenia. Poprawiono połączenia, jak przedziały czasowe ponownego nawiązywania połączenia stały się bardziej podatne na modyfikacje, co pozwala pobliskim urządzeniom na ponowne automatyczne podłączanie się.

Dodano wsparcie dla masowego przesyłania danych, co pozwala pobierać dane z kilku urządzeń o wiele efektywniej. Przygotowano także cały kod pod przyszłą obsługę połączeń opartych na IP, pomiędzy urządzeniami, coś jak połączenia routera do wielu sieci WiFi. Nowa specyfikacja dodaje także standaryzację w tworzeniu dedykowanych kanałów, które mogą być użyte do połączeń IPv6 w Core Specification.

Źródło: bluetooth.com