3DMark otrzymał moduł do testowania stabilności systemu

0

Futuremark dodał do swojego benchmarku 3DMark narzędzie do testowania stabilności systemu i sprzętu. Nowy moduł znajduje się obecnie jedynie w wersjach Advanced i Professional i posiada 4 poziomy testowania, bazujące na Sky Diver oraz Fire Strike. Każdy test jest uruchamiany w pętli bez przerwy na ładowanie sceny.

3DMark Firestrike
Test stabilności i wydajności

W wersji Advanced testowanie stabilności odbywa się 20 razy i nie można tego zmienić. Jednakże w edycji Professional użytkownicy mogą wybrać sobie ilość pętli (od 2 do 5000), aby określić pewien okres czasu. Pozwala to na dokładniejsze sprawdzenie, które podzespoły mogą stanowić wąskie gardło wydajnościowe lub powodują niestabilność systemu oraz sprzętu.

Po skończonym teście otrzymuje wynik w postaci ilości ramek na sekundę. Wysoki wynik sugeruje, że wydajność sprzętu jest bardzo dobra podczas obciążenia. Jeżeli system nie potrafi wyprodukować ponad 97% stabilnych ramek na sekundę, to system i sprzęt nie przechodzą testu poprawnie.