Regulamin konkursu “Jesienny konkurs z HAMA”

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest organizowany przez portal PcMod.pl.
 2. Fundatorem nagród jest firma Hama oraz PR Outreach.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 5. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zameldowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na portalu PcMod.pl oraz w mediach społecznościowych, jeżeli zostanie wybrany.
 7. W konkursie może wziąć udział każda osoba zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 13 rok życia (Za zgodą osoby pełnoletniej).
 8. Koszt wysyłki oraz doręczenia nagrody pokrywa właściciel portalu PcMod.pl i jest możliwy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wysłanie odpowiedzi przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Przesłane zdjęcia stają się własnością redakcji i otrzymują automatycznie licencję CC 4.0.
 11. Uczestnik może wysłać maksymalnie jedną odpowiedź. Każda następna nie będzie brana pod uwagę.
 12. Zdjęcie nie może zawierać żadnych treści obraźliwych oraz wulgarnych.
 13. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej ilości uczestników (pięciu uczestników) redakcja zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu.
 14. Prace konkursowe nie związane z tematyką konkursu czyli mój komputer jesienią zostaną odrzucone i nie będą brały w nim udział. Także pracy bardzo niskiej jakości będą automatycznie usuwane.
 15. Konkurs rozpoczyna się i trwa od 28 października 2018 od godziny 22:00 do 2 listopada 2018 roku do godziny 12:00.
 16. Nagrodami w konkursie są:
  1. Myszka uRage Morphmouse Magic
  2. Dwa kody do gier
 17. Uczestnik może wygrać tylko jedną konkretną nagrodę
 18. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

Uczestnik oświadcza, poprzez wysłanie do nas w wiadomości ze zgłoszeniem, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów uczestnictwa w konkursie: Jesienny konkurs z HAMA, który odbędzie się w dniach od 28.10.2018 od godziny 22:00 do 2 listopada 2018 roku do godziny 12:00. Organizatorem jest portal PcMod.pl, i zbierane będą jedynie imię i nazwisko osoby wysyłającej zgłoszenie poprzez wiadomości prywatną na portalu Facebook i Twitter. Dane będą zbierane zgodnie z treścią Rozp. PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest portal PcMod.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie:
 3. Kontakt z Inspektorem danych osobowych w PcMod.pl możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@pcmod.pl
 4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza organizatorami, czyli członkami portalu PcMod.pl
 5. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG do państw trzecich
 6. Dane będą przechowywane na czas trwania konkursu oraz wyłonienia zwycięzców