fbpx

Regulamin Prośby o Usunięcie / Edycję Danych Konta

  1. Wstęp: Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia lub edycji swoich danych konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
  2. Proces: Aby poprosić o usunięcie lub edycję danych konta, użytkownik powinien skontaktować się z administratorem serwisu, dostarczając odpowiednie informacje umożliwiające identyfikację konta.
  3. Czas realizacji: Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby prośby o usunięcie lub edycję danych konta były realizowane jak najszybciej, jednak nie później niż 30 dni od daty otrzymania prośby2.
  4. Ograniczenia: W niektórych przypadkach usunięcie danych może być niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości) lub techniczne ograniczenia.
  5. Zastrzeżenia: Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia lub edycji danych, jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika.

    *Korzystając z tego formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PcMod.pl moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia zgodnie z obowiązującą polityką prywatności.