Funkcja TRIM w systemie jest odpowiedzialna za komunikację z kontrolerem dysku SSD. Śle ona odpowiednie dane, mówiące które bloki nie są już potrzebne systemowi plików (dane w systemie zostały usunięte lub przeniesione).

Warto tutaj powiedzieć nieco o budowie dysku SSD. Aby pamieci NAND Flash mogły zapisywać jakiekolwiek dane do komórek, muszą wiedzieć które z nich są już puste. Aby nie musieć za każym razem odpytywać się systemu operacyjnego o to, powstała właśnie komenda TRIM.

Jak zatem sprawdzić, czy mamy w systemie włączoną tą funkcję?

Klikamy przycisk Windows i wpisujemy Wiersz polecenia. Następnie uruchamiamy program, jako administrator. Otworzy nam się nowe okno z konsolą. Teraz wpisujemy w nie to polecenie:

fsutil.exe behavior query disabledeletenotify

Powinniśmy otrzymać taką wartość, jak poniżej:

Windows - funkcja TRIM

NTFS DisableDeleteNotify = 0

Oznacza to, że funkcja TRIM jest w naszym systemie uruchomiona. Jeżeli otrzymamy natomiast taki wynik:

NTFS DisableDeleteNotify = 1

I posiadamy dysk SSD, to musimy ją jak najszybciej włączyć. Wykonujemy to poniższym poleceniem:

fsutil behavior set disabledeletenotify 0

Windows - funkcja TRIM

I gotowe. Jeżeli stwierdzimy, że owej funkcji nie potrzebujemy, to wyłączamy ją poniższym poleceniem:
fsutil behavior set disabledeletenotify 1

Windows - funkcja TRIM