Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest organizowany przez portal PcMod.pl.
 2. Fundatorem nagród jest firma SilverStone
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 5. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zameldowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na portalu PcMod.pl, jeżeli zostanie wybrany
 8. W konkursie może wziąć udział każda osoba zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 13 rok życia (Za zgodą osoby pełnoletniej).
 9. Koszt wysyłki oraz doręczenia nagrody pokrywa właściciel portalu PcMod.pl i jest możliwy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Wysłanie odpowiedzi przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 11. Przesłane zdjęcia stają się własnością redakcji i otrzymują automatycznie licencję CC 4.0.
 12. Uczestnik może wysłać maksymalnie jedną odpowiedź. Każda następna nie będzie brana pod uwagę.
 13. Uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na wszystkie trzy pytania i przesłać nam zdjęcie. Tylko w ten sposób jego zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę.
 14. Zdjęcie nie może zawierać żadnych treści obraźliwych oraz wulgarnych.
 15. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej ilości uczestników (pięciu uczestników) redakcja zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu. Osobom które się zgłosiły zostaną rozdane nagrody pocieszenia w postaci podkładek pod myszki.
 16. Prace konkursowe nie związane z tematyką konkursu czyli mój komputer jesienią zostaną odrzucone i nie będą brały w nim udział.
  Także pracy bardzo niskiej jakości będą automatycznie usuwane.
 17. Konkurs rozpoczyna się i trwa od 31 października 2017 od godziny 19:00 do 25 listopada 2017 roku do godziny 23:00.
 18. Nagrodami w konkursie są:
  1. Chłodzenie wodne
  2. Dwie obudowy na dyski twarde 2.5 cala
  3. Podkładki pod mysz x3
 19. Uczestnik może wygrać tylko jedną konkretną nagrodę
 20. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.