Regulamin Forum PcMod.pl

  1. Rejestracja i użytkownik

1.1. Rejestracja na Forum PcMod.pl jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika, który ukończył 13 lat.

1.2. W czasie rejestracji użytkownik musi podać prawdziwe dane, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail. Przyjmujemy zastrzeżenia dotyczące prywatności i nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim.

1.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu do konta, użytkownik powinien bezzwłocznie zgłosić to administratorowi Forum PcMod.pl.

  1. Zachowanie na forum

2.1. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania ogólnie przyjętych norm społecznych, a także poszanowania godności innych użytkowników.

2.2. Na Forum PcMod.pl zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, wulgarnych, agresywnych, pornografia, treści rasistowskich lub jakichkolwiek innych niezgodnych z prawem.

2.3. Użytkownik powinien zachować kulturę języka i unikać używania przekleństw.

2.4. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób.

  1. Moderatorzy i administracja

3.1. Moderatorzy mają prawo do edycji, usuwania lub przenoszenia treści publikowanych na Forum PcMod.pl, jeśli naruszają one zasady regulaminu.

3.2. Moderatorzy mają prawo do wydawania ostrzeżeń użytkownikom i w skrajnych przypadkach zablokować dostęp do Forum PcMod.pl.

3.3. Administracja Forum PcMod.pl jest dostępna dla użytkowników w przypadku pytań lub spraw pilnych.

  1. Reklama

4.1. Reklama na Forum PcMod.pl jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody administracji.

4.2. Reklama niezwiązana z tematyką Forum PcMod.pl jest zabroniona.

  1. Prywatność danych

5.1. Dane podane przez użytkowników są chronione przez administratora Forum PcMod.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Administrator Forum PcMod.pl nie udostępnia danych użytkowników osobom trzecim bez ich zgody.

  1. Postanowienia końcowe

6.1. Administrator Forum PcMod.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie.

6.2. Użytkownicy zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach w regulaminie.

6.3. Korzystanie z Forum PcMod.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6.4. W przypadku naruszenia regulaminu, administracja Forum PcMod.pl ma prawo zablokować dostęp użytkownikom lub usunąć ich konto.