World of Warcraft

Blizzard udostępnił film zatytułowany: Life at Blizzard: Meet Cole Eastburn, Sr. Concept Artist on World of Warcraft. Możemy się w nim zapoznać z artystą tworzącym grafiki koncepcyjne do gry World of WarcraftCole Eastburn. Dowiadujemy się pokrótce o jego historii oraz o tym, co obecnie wykonuje za prace.