Grupa naukowców z Computer Science and Artificial Intelligence Labl (CSAIL) z uczelni MIT opracowała nowy typ technologii bezprzewodowej transmisji danych – MegaMIMO 2.0. W porównaniu do obecnie dostępnego standardu WiFi – 802.11ac, nowa metoda posiada trzy razy większą przepustowość oraz dwa razy większy zasięg. Naukowcom udało się także zrobić, aby wiele niezależnych nadajników mogło wysyłać dane przez ten sam kanał radiowy, do wielu niezależnych odbiorników.

Niweluje to tym samym jakiekolwiek zakłócanie się kanałów nawzajem. Technika to koordynuje pracę wielu bezprzewodowych nadajników, synchronizując w odpowiedni sposób fazy generowanych przez nie radiowych fal.