Unity Technologies zaprezentowało demo technologiczne Book of the Dead. Jest to prezentacja możliwości nadchodzącego silnika Unity 2018. Jedną z nich ma być technologia Scriptable Render Pipeline, która daje jeszcze większą kontrolę deweloperom nad architekturą. Silnik korzysta także z tekstur i obiektów, które zostały wcześniej zeskanowane. Ma to jeszcze bardziej urealnić otoczenie. Dodatkowo pokazano możliwości zastosowania kamery.