Badanie Intela: Czy hasło to wystarczające zabezpieczenie komputera?

0

Firma Intel przeprowadziła badanie, dotyczące stosowania zabezpieczeń na komputerach pracowników w dużych firmach w Polsce. W tym celu zapytano się 250 manadżerów IT z dużych przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Jak wynika z badania 62% dużych firm w regionie korzysta wyłącznie z zabezpieczenia w postaci hasła. Na Węgrzech jest to aż 80% wszystkich przebadanych firm, w Polsce – 62%, w Czechach – 54%, a w Rumunii – 46%.

Jednym słowem, nadal najpowszechniejszym sposobem zabezpieczania komputerów jest pojedyncze hasło. Zabezpieczenie wyższego stopnia, czyli hasło plus jedna dodatkowa metoda uwierzytelniania (np. karta dostępu, czytnik linii papilarnych, dodatkowy kod PIN) stosowane jest znacznie rzadziej. W 38% przedsiębiorstw z Czech, 36% przedsiębiorstw z Rumunii, 24% przedsiębiorstw z Polski oraz 14% przedsiębiorstw z Węgier (średnia dla regionu to 26%). W organizacjach objętych badaniem sporadycznie stosuje się jeszcze silniejsze zabezpieczenie, składające się z hasła i dwóch dodatkowych metod weryfikacji tożsamości. Wykorzystuje je zaledwie 8% firm w Polsce, 6% firm w Rumunii, 4% firm w Czechach i 4% firm na Węgrzech, co daje średnią regionalną na poziomie 6%.

Co ciekawe, technologia biometryczna cieszy się dość dużym zaufaniem, wśród decydentów IT w dużych firmach (pośród 55% respondentów w Polsce i całym regionie). Wyprzedza tym samym karty dostępu oraz kod PIN (odpowiednio wśród 20% respondentów w Polsce i całym regionie oraz 2% respondentów w Polsce i 4% całym regionie).

Firma Intel przypomina o swoim rozwiązaniu zwanym Intel Authenticate. Jest to wspomagany sprzętowo mechanizm wielopoziomowego uwierzytelniania, zapewniający maksymalny poziom ochrony przed kradzieżą tożsamości i danych. Umożliwia weryfikację tożsamość użytkownika na podstawie kombinacji nawet trzech elementów – numeru PIN, urządzenia, które użytkownik ma przy sobie (np. telefonu) oraz jego odcisku palca.